Transport marfa
Cauta Informatii
Comenzi Transport
 
+40.0256.486.077
preturi competitive

GDPR

 

INFORMARE
Privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate de catre S.C.Paul Trans SRL
PAUL TRANS  SRL acordă o importanță deosebită atât vieții private cât și protecției datelor cu caracter personal prin respectarea legilor privind protecția datelor. Datele personale pe care le colectăm vor fi prelucrate în mod strict confidențial și în conformitate cu legile privind protecția datelor personale și în conformitate cu această Informare și exclusiv în scopul prestării serviciilor solicitate.
           Procesatorul
      In sensul Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) și a altor prevederi legale naționale referitoare la protecția datelor din statele membre U.E. este:
         S.C.Paul Trans SRL Adresa : Calea sagului DN59, KM8+700M, inregistrat in Registrul General al ANSPDCP sub nr. 3299 din 13.02.2019,Tel  0040762202021
          E-mail: contact@paul-trans.ro
       1   CATEGORII DE PERSOANE VIZATE SI CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL
      PAUL TRANS  SRL colectează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate din momentul intrării în incinta societății, din momentul începerii relațiilor contractuale, din momentul depunerii CV-ului, al începerii raporturilor  de muncă/colaborare.

       PAUL TRANS  SRL colectează și/sau procesează următoarele categorii de date cu privire la angajații săi, candidatilor, clienti, partenerilor de afaceri si reprezentantilor acestora
               Nume, prenume, CNP, copie carte de identitate,  date din actele de stare civila, adresa, semnătura, cetățenie, țara de proveniența, profesia, funcția ocupata,  durata contractului de muncă , acte de studii/certificate de calificare, pentru scopul Resurse Umane
               Informații stocate pe serverul și pe calculatoarele societăţii în scopul intereselor legitime urmărite de PAUL TRANS  SRL;
                Imagine, voce pentru scopul Monitorizare CCTV (monitorizarea securitatii persoanelor, spatiilor si bunurilor private)
                Nume, prenume, telefon, fax, email, adresa, semnatura in scopul de a pastrare detaliilor   de contact ale partenerilor contractuali ai societatii,
              Datete de identificare/tehnice ale vehicului (numarul de inmatriculare, marca, model, tip, seria sasiu etc.) 

2. SCOPURILE PRELUCRARII;

PAUL TRANS  SRL poate procesa/colecta datele personale cu privire la angajații săi, candidatilor, clienti, partenerilor de afaceri si reprezentantilor acestora în scop financiar-contabil, în scopul desfăşurării relațiilor de muncă si contractuale;
Datele personale ale aparținătorilor sau membrilor de familie ai angajaților pot fi procesate în vederea includerii acestora pe lista de beneficiari ai serviciilor oferite de PAUL TRANS  SRL sau pentru justificarea unor deduceri.

        3. CATEGORII DE DESTINATARI

În ceea ce privește dezvăluirea datelor personale unor terți situați pe teritoriul României sau în afara României, PAUL TRANS  SRL va dezvălui datele personale ale persoanelor vizate către următorii destinatari:
În cazul salariaților pentru scopul general de resurse umane, datele personale ale acestora se vor dezvălui către: Bănci, AJOFM, Casa de Sănătate, Casa de Pensii,  consultanți externi/furnizori de servicii (ex: avocați, contabili, si auditori);

4. STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Datele personale sunt stocate pe serverul societății PAUL TRANS  SRL, nu sunt folosite pentru a se lua vreo decizie automată în baza lor și vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare pentru prelucrarea asumată, iar perioadele mai lungi de stocare a datelor personale sunt excepții asociate cu prevederile legale, astfel:

(i)    Pentru scopul de Resurse Umane în scopul de ținere a REVISAL pe o perioada de 75 de ani
(ii)    Pentru scopul de Resurse Umane și Financiar: pe durata angajării și pe o perioadă de 10 (ani), în cazul statelor de plată pe durata angajării și pe o perioadă ulterioară de 50 (ani), iar în cazul evaluărilor performanței pe durata contractuală;
(iii)    IT ( back-up de server, arhivarea email-urilor la plecarea unui angajat) 5 ani după plecarea angajatului;
(iv)    Derularea relațiilor contractuale de afaceri: pe durata contractului de muncă/colaborare/mandatului de reprezentare.


         5. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Aceste drepturi consta în:
•    Dreptul de retragere a consimțământului;
•    Dreptul la informare;
•    Dreptul de acces;
•    Dreptul la rectificare;
•    Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
•    Dreptul la restricționarea prelucrării;
•    Dreptul la portabilitatea datelor;
•    Dreptul de a se opune prelucrării;
•    Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
•    Dreptul de a depune o plângere la Autoritate;
•    Dreptul de a se adresa justiției.

Ne puteți întreba ce informații avem despre dumneavoastră și ne puteți cere să le corectăm dacă sunt inexacte. Dacă v-am cerut consimțământul dvs. pentru a procesa datele personale, puteți retrage acest consimțământ în orice moment.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pentru a îndeplini un contract sau în temeiul consimțământului, puteți să ne cereți să vă oferim o copie a informațiilor într-un format care să poată fi citit, astfel încât să îl puteți transfera altui furnizor.

Dacă prelucrăm datele dvs. personale pe bază de consimțământ sau de interes legitim, puteți solicita ștergerea datelor dvs.

Aveți dreptul să ne cereți să nu mai folosim informațiile dvs. pentru o perioadă de timp dacă credeți că nu facem acest lucru în mod legal.

Pentru a beneficia de aceste drepturi ,va rugam sa consultati responsabilul cu protectia datelor care poate fi contactat la adresa de e-mail: contact@paul-trans.ro
 
 

 
Alte informatii
 
 
 
 
Galerie foto
Marfa  amarata
 
O parte din parcarea PaulTrans
 
Depozit de tranzit
 
Marfa  amarata
 
Adresa
Calea Sagului DN 59 ( E70 ) , KM 8 + 700 M
Parcul Industrial Monladys , Strada Palermo , Timisoara - Romania
 
Telefon
0766-060-384
0256-486-077
0256-211-407 - Fax
 
Email
Casa de expeditii Transport marfa
PAUL TRANS SRL