Transport marfa
Cauta Informatii
Comenzi Transport
 
+40.0256.486.077
preturi competitive

PAUL TRANS SRL , este acum autorizata pentru transportul furajelor .

 
PAUL TRANS SRL  , este acum autorizata pentru transportul furajelor .
09 Martie 2016
TRANSPORTATOR AUTORIZAT ANSV , DSV , CONFORM LEGEA 215 /2004
PAUL TRANS SRL  , este acum autorizata pentru transportul furajelor . 
Directia Sanitar Veterinara Timis  a emis catre PAUL TRANS SRL in urma cererii acesteia , autorizatia pentru transportul furajelor , aditivi , cereale si resturi animale . 
 
 
PAUL   TRANS SRL , firma de transport si expeditii de marfuri transporta sub forma vrac sau ambalat lichid sau solid    
 
MATERII PRIME DE ORIGINE ANIMALA SAU VEGETALA
 
FURAJE  MEDICAMENTATE
 
ADITIVI   FURAJERI
 
PREAMESTECURI DE ADITIVI
 
CEREALE VRAC 
 
MELASA
 
 
 
Știați că:

mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale trebuie să fie înregistrate sanitar veterinar de către autoritatea sanitar veterinară competentă?

Cadrul legislativ:

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 8 septembrie 2010 privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul 109/2010
Art. 11
Autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară numai pentru mijloacele de transport care transportă exclusiv hrană pentru animale.
Art. 12
(1)În vederea obţinerii înregistrării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport al hranei pentru animale, reprezentantul legal al unităţii depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cu următoarele documente:
a)cererea de înregistrare sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
b)copie a certificatului de înregistrare a unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
c)copie a certificatului constatator al unităţii emis de oficiul registrului comerţului;
d)copie a certificatului de înmatriculare a mijlocului/ mijloacelor de transport al hranei pentru animale;
e)dovada achitării tarifului prevăzut la lit. B pct. 10 din anexa nr. 2 în contul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară unitatea respectivă activitatea.
(2)În maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii de către reprezentantul legal al unităţii a documentaţiei prevăzute la alin. (1), autoritatea sanitară veterinară competentă emite înregistrarea sanitară veterinară a mijlocului de transport al hranei pentru animale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
Art. 13
(1)Înregistrarea sanitară veterinară a mijloacelor de transport al hranei pentru animale îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitare veterinare privind siguranţa şi igiena furajelor, prevăzute de legislaţia în vigoare.
(2)Autoritatea sanitară veterinară competentă emitentă consemnează, într-un registru special întocmit în acest scop, mijloacele de transport al hranei pentru animale, care au fost înregistrate sanitar veterinar, numărul şi data emiterii înregistrării sanitare veterinare.
(3)Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor transmite trimestrial direcţiei de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista actualizată a mijloacelor de transport al hranei pentru animale, înregistrate sanitar veterinar.

 
 
 
 
 
 
Alte noutati
 
 
 
 
Galerie foto
Marfa  amarata
 
PaulTrans pregatit de incarcare
 
Marfa  amarata
 
Marfa  amarata
 
Adresa
Calea Sagului DN 59 ( E70 ) , KM 8 + 700 M
Parcul Industrial Monladys , Strada Palermo , Timisoara - Romania
 
Telefon
0766-060-384
0256-486-077
0256-211-407 - Fax
 
Email
Casa de expeditii Transport marfa
PAUL TRANS SRL